6 min 370 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Suriyada hәyata keçirdiyi ‘‘Zeytun budağı’’ әmәliyyatı nәticәsindә 6 min 370 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib. Bu barәdә Milli Müdafiә Nazirliyindәn verilәn mәlumatda bildirilib. Mәlumatda vurğulanıb ki, Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri dörd il әvvәl PKK/KCK/PYD-YPG vә DEAŞ terror tәşkilatlarına qarşı ‘‘Zeytun budağı’’ әmәliyyatını hәyata keçirib. Türkiyәnin beynәlxalq hüquqdan irәli gәlәn özünümüdafiә haqqı çәrçivәsindә 2018-ci ilin 20 yanvar tarixindә başlanılan әmәliyyat nәticәsindә 6 min 370 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib