Prezident “Media haqqında” bəzi qanunlarda dəyişiklik etdi

Prezident İlham Əliyev “Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 30 dekabr tarixli 471-VIQ nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar bəzi qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Qanun imzalayıb.

Sabahinfo.az xəbər verir ki, qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8 (III kitab), maddə 586 (Cild I) 102.4-cü maddəsində və 126.1-ci maddəsinin birinci cümləsində “verilişlərinə” sözü “proqramlarına” sözü ilə əvəz edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 6, maddə 274 (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 1.1.21-ci, 2.6.2-ci, 40.8-ci, 40.12-ci, 40.15-ci, 44.8-ci, 55.2.6-cı maddələrdə, 60.7-ci və 68.6-cı maddələrin ikinci cümlələrində, 95.2-ci maddənin üçüncü cümləsində, 96.9-cu maddənin birinci cümləsində, 109.2-109.4-cü, 110.3-cü, 115.1.7-ci maddələrdə, 159.1-ci, 159.2-ci, 192.1-ci, 228.1-ci və 228.2-ci maddələrin birinci abzaslarında ismin müvafiq hallarında “kütləvi informasiya vasitələri” sözləri ismin müvafiq hallarında “media subyektləri” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. 11.3-cü maddədə, 124.1-ci maddənin birinci cümləsində, 145.4-cü, 205.3-cü, 213.2-ci maddələrdə ismin müvafiq hallarında “kütləvi informasiya vasitələri” sözləri ismin müvafiq hallarında “media” sözü ilə əvəz edilsin;

2.3. 20-ci maddə üzrə:

2.3.1. adında “kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

2.3.2. 20.1-ci maddədə (hər iki halda) “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.4. 43-cü maddənin adında, 43.1-ci və 43.2-ci maddələrdə ismin müvafiq hallarında “Kütləvi informasiya vasitələri” sözləri ismin müvafiq hallarında “Media subyektləri” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.5. 69-cu maddə üzrə:

2.5.1. 69.2-ci maddədə “kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “media subyektlərində” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.5.2. 69.5-ci maddənin ikinci cümləsində “verilişlərinin” sözü “proqramlarının” sözü ilə əvəz edilsin;

2.5.3. 69.6-cı maddədə “teleradio verilişləri” sözləri “televiziya və radio proqramları” sözləri ilə, birinci halda “kütləvi informasiya vasitələri” sözləri “media subyektləri” sözləri ilə, ikinci halda “kütləvi informasiya vasitələri” sözləri “media vasitəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.6. 74-cü maddə üzrə:

2.6.1. 74.2.1-ci maddədə “kütləvi informasiya vasitələri” sözləri “media vasitəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.6.2. 74.3-cü maddənin birinci cümləsində “Kütləvi informasiya vasitələri” sözləri “Media vasitəsi” sözləri ilə, “tele və radioverilişlər” sözləri “televiziya və radio proqramları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.7. 76-cı maddə üzrə:

2.7.1. 76.1-ci maddədə “Kütləvi informasiya vasitələri” sözləri “Media subyektləri” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.7.2. 76.2-ci maddədə “kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

2.8. 77-ci maddə üzrə:

2.8.1. adında “kütləvi informasiya vasitələrinin” sözləri “media subyektlərinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.8.2. 77.1-ci maddənin birinci cümləsində (hər iki halda) “teleradio təşkilatları” sözləri və üçüncü cümləsində “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.8.3. 77.2-ci maddənin birinci cümləsində (birinci halda) “verilişləri” sözü “proqramları” sözü ilə, həmin cümlədə “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə, ikinci cümləsində “teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.8.4. 77.3-cü maddənin birinci cümləsində (birinci halda) “verilişləri” sözü “proqramları” sözü ilə, həmin cümlədə “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə, “teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə, ikinci cümləsində “Teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “Televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.8.5. 77.4-cü maddənin birinci cümləsində “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə, ikinci cümləsində “Teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “Televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.9. 78-ci maddə üzrə:

2.9.1. adında “Kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “Mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

2.9.2. 78.1-ci və 78.3-cü maddələrdə, 78.4-cü maddənin birinci və ikinci cümlələrində “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.10. 79-cu maddə üzrə:

2.10.1. adında “Kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “Mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

2.10.2. 79.1-ci maddədə “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.11. 80-ci maddə üzrə:

2.11.1. 80.1-ci maddədə “teleradio verilişləri təşkilatının” sözləri “televiziya və radio yayımçısının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.11.2. 80.2-ci, 80.3-cü maddələrdə və 80.7-ci maddənin birinci cümləsində ismin müvafiq hallarında “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri ismin müvafiq hallarında “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.11.3. 80.5-ci maddənin birinci cümləsində (hər iki halda) “teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə, “təşkilatların verilişlərinin” sözləri “yayımçıların proqramlarının” sözləri ilə və “verilişlərin” sözü “proqramların” sözü ilə əvəz edilsin;

2.11.4. 80.6-cı maddədə “Teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “Televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.11.5. 80.8-ci maddədə “Teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “Televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə, “teleradio verilişləri təşkilatlarına” sözləri “televiziya və radio yayımçılarına” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.12. 81-ci maddə üzrə:

2.12.1. 81.1-ci maddədə “teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə, “teleradio verilişləri təşkilatı” sözləri “televiziya və radio yayımçısı” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.12.2. 81.2-ci maddənin birinci cümləsində “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə, dördüncü cümləsində “teleradio verilişləri təşkilatının” sözləri “televiziya və radio yayımçısının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.12.3. 81.4-cü maddənin birinci və ikinci cümlələrində, 81.5-ci maddədə (hər iki halda), 81.6-cı və 81.10-cu maddələrin birinci və ikinci cümlələrində ismin müvafiq hallarında “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri ismin müvafiq hallarında “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.12.4. 81.7.4-cü maddədə “teleradio verilişləri” sözləri “televiziya və radio proqramları” sözləri ilə, “verilişlərin proqramı, verilişin” sözləri “həmin proqramların cədvəli, proqramın” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.13. 82-ci maddə üzrə:

2.13.1. 82.2-ci maddədə “teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə, “teleradio” sözü “televiziya və radio” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.13.2. 82.3-cü maddənin birinci cümləsində “teleradio” sözü “televiziya və radio” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.13.3. 82.4-cü maddənin birinci cümləsində (birinci halda) “teleradio” sözü “televiziya və radio” sözləri ilə, “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə, ikinci cümləsində “Teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri “Televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.14. 88-ci maddə üzrə:

2.14.1. 88.1-ci maddənin birinci cümləsində, 88.2-ci maddədə, 88.7-ci maddənin üçüncü cümləsində ismin müvafiq hallarında “kütləvi informasiya vasitələri” sözləri ismin müvafiq hallarında “media” sözü ilə əvəz edilsin;

2.14.2. 88.6-cı maddənin birinci cümləsində “teleradio verilişləri təşkilatlarının teleradio” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə, ikinci cümləsində “teleradio verilişləri təşkilatlarının teleradio” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə, “teleradio verilişləri təşkilatlarını” sözləri “televiziya və radio yayımçılarını” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.14.3. 88.8-ci maddədə (hər iki halda) ismin müvafiq hallarında “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri ismin müvafiq hallarında “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.15. 104.1-ci maddənin ikinci cümləsində “kütləvi informasiya vasitələri ilə” sözləri “media” sözü ilə əvəz edilsin;

2.16. 113.1-ci maddənin birinci cümləsində “kütləvi informasiya vasitələri” sözləri “media vasitəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.17. 127-ci maddə üzrə:

2.17.1. adında “Kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “Mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

2.17.2. 127.2-ci maddənin birinci cümləsində “Teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “Televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.17.3. 127.3-cü maddənin birinci cümləsində “teleradio verilişləri təşkilatının” sözləri “televiziya və radio yayımçısının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.17.4. 127.4-cü maddədə “teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.18. 155-ci maddə üzrə:

2.18.1. adında “kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

2.18.2. 155.2-ci maddənin birinci cümləsində “Teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “Televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.18.3. 155.3-cü maddənin birinci cümləsində və 155.4-cü maddədə “teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.19. 189-cu maddə üzrə:

2.19.1. adında “kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

2.19.2. 189.2-ci maddənin birinci cümləsində “Teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “Televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.19.3. 189.3-cü maddənin birinci cümləsində və 189.4-cü maddədə “teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.20. 224-cü maddə üzrə:

2.20.1. 224.2-ci maddənin birinci cümləsində “Teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “Televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.20.2. 224.3-cü maddənin birinci cümləsində və 224.4-cü maddədə “teleradio verilişləri təşkilatlarının” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.21. 231.1-ci maddənin birinci və üçüncü cümlələrində, 231.2-231.4-cü maddələrdə, 231.6-cı maddənin birinci cümləsində və 233.4-cü maddədə ismin müvafiq hallarında “teleradio verilişləri təşkilatları” sözləri ismin müvafiq hallarında “televiziya və radio yayımçıları” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 3. Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 8, maddə 612 (Cild I) 28.4-2-ci maddəsinin birinci abzasında “kütləvi informasiya vasitəsində” sözləri “mediada” sözü ilə əvəz edilsin.

Maddə 4. Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 7, maddə 797 (Cild I); 2024, № 1, maddə 7) 86.0.10-cu, 87.1.21-ci və 90.1.3-cü maddələrində “verilişlərinə” sözü “proqramlarına” sözü ilə əvəz edilsin.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (I kitab), maddə 202 (Cild I); 2024, № 1, maddə 18; Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 22 dekabr tarixli 1069-VIQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 164.2-ci maddədə “teleradio verilişləri təşkilatlarının teleradio” sözləri “televiziya və radio yayımçılarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. 388-2.0.4-cü və 428.11-ci maddələrdə “teleradio” sözü “televiziya və radio” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 6. “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992, № 16, maddə 694; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

6.1. 5-ci maddənin dördüncü hissəsində “kütləvi məlumat vasitələrindən” sözləri “mediadan” sözü ilə əvəz edilsin;

6.2. 21-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda doqquzuncu hissə əlavə edilsin:

“Dini qurumlar “Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yalnız çap mediasının təsisçisi (iştirakçısı) ola bilərlər.”.

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr tarixli 886 nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1995, № 22, maddə 347; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, (Cild I) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin qarnizon və qarovul xidmətləri Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

7.1. 230-cu maddənin üçüncü cümləsində “verilişlərinə” sözü “proqramlarına” sözü ilə əvəz edilsin;

7.2. həmin Nizamnamənin “Qarovul otağının avadanlığı” 11 saylı əlavəsinin 2-ci maddəsinin birinci hissəsinin səkkizinci abzasında “radioverilişlərə” sözü “radio proqramlarına” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 8. “Kinematoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 8, maddə 489 (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

8.1. 1-ci maddənin birinci hissəsinin altıncı abzasında “efir, kabel, peyk televiziyası” sözləri “peyk, kabel yayımları” sözləri ilə əvəz edilsin;

8.2. 7-ci maddənin birinci hissəsində “efir və kabel televiziyası” sözləri “yayım və retranslyasiya xidmətləri” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 9. “Təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 2, maddə 62 (Cild I) 7-ci maddəsinin dördüncü hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində “kütləvi informasiya vasitəsi” sözləri “media subyekti” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 10. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 1 (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

10.1. 28.4-cü maddənin ikinci abzasında “digər kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

10.2. 29.4-cü maddənin birinci abzasında “kütləvi informasiya vasitələri ilə” sözləri “mediada” sözü ilə əvəz edilsin.

Maddə 11. “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 11, maddə 888 (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

11.1. 4-cü maddə üzrə:

11.1.1. 4.6-cı maddədə “verilişlərinin” sözü “proqramlarının” sözü ilə əvəz edilsin;

11.1.2. 4.8-ci maddədə “bu Qanun, “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”, “Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları” sözləri “Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, bu Qanun” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.2. 6-cı maddə üzrə:

11.2.1. 6.0.2-ci maddədən “(verilişlər)” sözü çıxarılsın;

11.2.2. 6.0.5-ci maddədə “teleradio” sözü “televiziya və radio” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.2.3. 6.0.6-cı maddədə “verilişlərinin proqramını” sözləri “proqram cədvəlini” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.3. 7-ci maddə üzrə:

11.3.1. 7.1.7-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“7.1.7. “Media haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş tələblərə riayət edilməsi;”;

11.3.2. 7.1.10-cu maddədən “efirdə, kabel yayımı vasitəsilə” sözləri çıxarılsın;

11.3.3. 7.1.11-ci maddə ləğv edilsin;

11.3.4. 7.1.12-ci maddədən “(verilişlərdə)” sözü çıxarılsın;

11.3.5. 7.2-ci maddənin birinci cümləsində “verilişlər” sözü “proqramlar” sözü ilə, ikinci cümləsində (hər iki halda) “verilişlərin” sözü “proqramların” sözü ilə, “Milli Televiziya və Radio” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Audiovizual” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.4. 9.1-ci maddədə “teleradio verilişlərinin” sözləri “televiziya və radio proqramlarının” sözləri ilə, “televiziya və radio yayımı haqqında qanunvericiliklə” sözləri “Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.5. 10.2-ci maddədə “kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

11.6. 11-1.1-ci maddədə “kütləvi informasiya vasitələri işçilərinin” sözləri “media sahəsində çalışan işçilərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.7. 12.3-cü maddədə “verilişlər” sözü “proqramlar” sözü ilə əvəz edilsin;

11.8. 13-cü maddə üzrə:

11.8.1. 13.4-cü maddədə (hər iki halda) “teleradio” sözü “televiziya və radio” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.8.2. 13.5-ci maddənin ikinci cümləsində “verilişlərin” sözü “proqramların” sözü ilə, “müvafiq dövlət orqanı” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Audiovizual Şurası” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.8.3. 13.10-cu maddənin birinci cümləsində (hər iki halda) “verilişlərin” sözü “proqramların” sözü ilə əvəz edilsin;

11.9. 14-cü maddə üzrə:

11.9.1. 14.1-ci maddədən “(verilişlərində)” və “(verilişlərin)” sözləri çıxarılsın;

11.9.2. 14.3-cü maddədə “veriliş” sözü “proqram” sözü ilə, “teleradio” sözü “televiziya və radio” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.9.3. 14.4-cü maddədən “(verilişlərində)” sözü çıxarılsın və həmin maddədə “Televiziya və radio yayımı” sözləri “Media” sözü ilə əvəz edilsin;

11.10. 15-ci maddə üzrə:

11.10.1. 15.1-ci maddənin üçüncü cümləsindən “(verilişində)” sözü çıxarılsın;

11.10.2. 15.2-ci maddədə “verilişlərin” sözü “proqramların” sözü ilə əvəz edilsin;

11.10.3. 15.3-cü maddədə “verilişlərdə” sözü “proqramlarda” sözü ilə əvəz edilsin;

11.11. 18-ci maddə üzrə:

11.11.1. 18.1-ci maddədə “teleradio yayımında” sözləri “audiovizual media subyektində” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.11.2. 18.4-cü maddədə “teleradio” sözü “televiziya və radio” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.12. 21.3-cü maddə üzrə:

11.12.1. 21.3.1-ci maddədə “verilişlərin” sözü “proqramların” sözü ilə əvəz edilsin;

11.12.2. 21.3.2-ci maddədə “verilişlər setkasının” sözləri “proqram cədvəlinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.13. 24-cü maddə üzrə:

11.13.1. 24.3-cü maddədə “kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada” sözləri “Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq” sözləri ilə əvəz edilsin;

11.13.2. 24.4-cü maddədə “verilişin” sözü “proqramın” sözü ilə əvəz edilsin.

Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 24 iyun tarixli 945-IIQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 8, maddə 690 (Cild I) ilə təsdiq edilmiş “Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları”nın 3.1-ci maddəsinin ikinci abzasında “Milli Televiziya və Radio” sözləri “Azərbaycan Respublikası Audiovizual” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 13. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 3, maddə 208 (Cild I); Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 22 dekabr tarixli 1074-VIQD nömrəli Qanunu) 20.1.9-cu maddəsində “Milli Televiziya və Radio” sözləri “Azərbaycan Respublikası Audiovizual” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 14. “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 7, maddə 641 (Cild I) 12.1.10-cu, 15.2.7-ci, 30.3-cü maddələrində və 40.4-cü maddəsinin birinci cümləsində “verilişlərinə” sözü “proqramlarına” sözü ilə əvəz edilsin.

Maddə 15. “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 7, maddə 642 (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

15.1. 1.0.1-ci maddədə “yayım təşkilatlarının verilişlərinə” sözləri “audiovizual yayımçının proqramlarına” sözləri ilə əvəz edilsin;

15.2. 15.2-ci maddədə “efir və kabel televiziyası” sözləri “yayım və retranslyasiya xidmətləri” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 16. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 7, maddə 812 (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

16.1. 2.0.11-ci maddədə “kütləvi informasiya vasitələri” sözləri “media məhsulları” sözləri ilə əvəz edilsin;

16.2. 3.1-ci maddədə “Televiziya və radio yayımı” sözləri “Media” sözü ilə əvəz edilsin;

16.3. 12-ci maddə üzrə:

16.3.1. 12.1.5-ci maddədə “kütləvi informasiya vasitələrində, teleradio proqramlarında (verilişlərində)” sözləri “media məhsullarında, o cümlədən televiziya və radio proqramlarında” sözləri ilə əvəz edilsin;

16.3.2. 12.1.8-ci maddədən “(verilişlərin)” sözü çıxarılsın;

16.3.3. 12.3-cü maddədə “teleradio proqramlarında və verilişlərində” sözləri “televiziya və radio proqramlarında” sözləri ilə əvəz edilsin;

16.4. 13-cü maddə üzrə:

16.4.1. 13.1-ci maddədə “elektron informasiya vasitələrində proqramın (verilişin)” sözləri “onlayn mediada proqramın” sözləri ilə əvəz edilsin;

16.4.2. 13.2-ci maddənin üçüncü cümləsindən “(verilişdə)” sözü çıxarılsın;

16.5. 20-ci maddə üzrə:

16.5.1. adında “Teleradio proqramlarında (verilişlərində)” sözləri “Televiziya və radio proqramlarında” sözləri ilə əvəz edilsin;

16.5.2. 20.1-ci maddədə “Teleradio proqramlarında (verilişlərində)” sözləri “Televiziya və radio proqramlarında” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin maddədən “(verilişlərin)” sözü çıxarılsın;

16.5.3. 20.2-ci maddənin birinci cümləsində “Teleradio proqramı (verilişi)” sözləri “Televiziya və radio proqramı” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin maddənin ikinci cümləsindən “(verilişin)” sözü çıxarılsın;

16.5.4. 20.3-cü maddənin birinci cümləsində “verilişin” sözü “proqramın” sözü ilə, ikinci cümləsində “verilişlərin” sözü “proqramların” sözü ilə əvəz edilsin;

16.5.5. 20.4-cü maddənin birinci cümləsində “teleradio proqramlarında (verilişlərində)” sözləri “televiziya və radio proqramlarında” sözləri ilə, ikinci cümləsində “verilişlərdə” sözü “proqramlarda” sözü ilə əvəz edilsin;

16.5.6. 20.6-cı maddənin birinci cümləsində (hər iki halda) “verilişlər” sözü “proqramlar” sözü ilə, ikinci cümləsində “proqram və verilişlər” sözləri “proqramlar” sözü ilə əvəz edilsin;

16.5.7. 20.8-ci maddədə “teleradio proqramlarında (verilişlərində)” sözləri “televiziya və radio proqramlarında” sözləri ilə əvəz edilsin;

16.6. 27.1-ci maddə üzrə:

16.6.1. 27.1.6-cı maddədən “(verilişlərin)” sözü çıxarılsın;

16.6.2. 27.1.9-cu maddədə “teleradio proqramlarında (verilişlərində)” sözləri “televiziya və radio proqramlarında” sözləri ilə əvəz edilsin;

16.7. 32.6-cı maddənin birinci cümləsində “kütləvi informasiya, nəqliyyat vasitələrində” sözləri “nəqliyyat vasitələrində, mediada” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 17. “Kredit büroları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 12, maddə 1997 (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

17.1. 11.2-ci maddənin ikinci cümləsində “kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “media məhsullarında” sözləri ilə əvəz edilsin;

17.2. 12.3.2-ci maddədə və 17.5-ci maddənin birinci cümləsində “Milli Televiziya və Radio” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Audiovizual” sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 18. “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 12 (I kitab), maddə 2244 (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

18.1. 11.5-ci və 11.6-cı maddələrdə “kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

18.2. 12-ci maddə üzrə:

18.2.1. adında “Kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “Mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

18.2.2. 12.1-ci maddədə “Kütləvi informasiya vasitələri” sözləri “Media subyektləri” sözləri ilə əvəz edilsin;

18.2.3. 12.2-ci maddədə “kütləvi informasiya vasitələrində” sözləri “mediada” sözü ilə əvəz edilsin;

18.2.4. 12.4-cü maddənin birinci cümləsində “verilişlər” sözü “proqramlar” sözü ilə, ikinci cümləsində (hər iki halda) “verilişlərin” sözü “proqramların” sözü ilə, “Milli Televiziya və Radio” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Audiovizual” sözləri ilə əvəz edilsin;

18.3. 14.1.4-cü maddədən “televiziya və” və “efirdə, kabel yayımı vasitəsi ilə” sözləri çıxarılsın.